Cumartesi, 02 Kasım 2013 16:37

Erkan Karaarslan - Che: Bir Sıra Neferi

Yazan 
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Che, Mazeret Aramayanların Komutanıdır

Che için emperyalizme karşı savaş doğal hayatın yoksullar açısından bir gereği ve kaçınılmaz sonucudur. Che bu zorunluluğu kavramıştır. Ve elbette bu savaş her zaman çok güçlü silahlarla yapılmayabilir. Ancak bu durum hiçbir zaman bir mazeret değildir. Bir devrimci açısından değerlendirilebilecek tek kriter bir devrimcinin tek başına kalsa da, elinde hiçbir silahı olmasa da emperyalizme karşı sonun kadar savaşması ve nihayetinde bir devrimci olarak fiziksel varlığının ortadan kalkmasıdır.

 

Elbette Che bu tür bir bilinçle hareket ediyordu ve nefesini verdiği son ana kadar da böyle düşündü. Ancak bir devrimci açısından esas olan tek başına ölmek değil, sonuna kadar mücadele etmek ve bu savaşımın emperyalizme vereceği zararın farkında olabilmektir. Böylesine bir bilinç yıkılmaz bir inançla insanı devrime bağlar; devrimciye coşku veren de budur. Devrimci, devrim yapacağını düşündüğü sürece devrimci kalabilir ve mutlu olabilir. Gerillayı her türlü tuzak karşısında güçlü kılan da bu psikolojidir. Böylesine bir ruh hali açısından bir bedenin fiziksel olarak ortadan kaldırılması devrimci süreç içerisinde devrimi hızlandıran bir aşamadır ve bu aşamadan sonra da mücadele devam eder.

2000 kişilik düşman ordusu, Che’nin gerilla birliğini sardığında O’nun kafasında bu sarsılmaz bilinç vardı. Birliğin en önemli üç militanı bir önceki çarpışmada öldürülmüştü, bir hafta öncesinde ise gerilla birliğinin diğer kolunun yedi üyesi topluca imha edilmişti. Birliğin içerisinde kafası karışık olanlar da vardı; bunlardan biri kaçtı, diğeri tutsak edildi.

Bütün bu olumsuzlar aslında Che için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Öldürülüşünden bir gün önce bile günlüğünü yazmaya ve yol göstermeye devam etti.

Che’yi bugüne bir efsane olarak taşıyan ve tüm mazlum milletlerin devrimcileri için öğretici bir sembol haline getiren nokta tam da Che’nin böylesine bir sınavda ortaya koyduğu kusursuzluğudur.

Che’ye bu misyonu kimse yüklemedi. Başarılı bir devrimin ardından Küba’yı bir günde terk edip, hiç bilmediği bir ülke olan Kongo’ya askeri danışman olarak gitmesi. Ardından da Bolivya’daki gerilla günleri… Muzaffer bir devrimin en tepesindeki yöneticilerden biriyken, Birleşmiş Milletler’de Küba adına askerce bir konuşma yaptı ve “Gerekli gördüğüm anda bu Latin Amerika ülkelerinin birisinin özgürlüğü için, karşılığında kimseden bir şey talep etmeden tereddütsüzce hayatımı veririm” dedi.

Che, Afrika’ya gitmese, Bolivya’da çarpışmasa Küba Devrimi’nde ortaya koyduğu nice kahramanlıklarla bugün yine de hatırlanacaktı. Ancak çok kısa sürede verdiği bir kararla Fidel’den izin istedi; Fidel’e, ailesine ve çocuklarına bir mektup yazarak Küba’dan ayrıldı.

Che’yi bugün bir kahraman haline getiren ve O’nu efsaneleştiren de O’nun dünyanın en diplomatik arenasında verdiği sözü tutması ve Latin Amerika ülkelerinden birisinin özgürlüğü için tereddütsüzce hayatını vermesi olmuştur.

Apoletleri Atmak

Che, Küba Devrimi’nin askeri ve siyasi önderlerinin başında gelmesine rağmen kafasında başından beri tasarladığı kıtasal devrim stratejisi gereği apoletlerinden vazgeçmesini bilmişti. O, klasik bir bürokrat değil, devrimciydi.

Bu yüzden Bolivya’ya bir bakan olarak çarpışmaya gitti. Pazar günleri gönüllü olarak tarlalarda çalıştı. El arabasıyla çimento torbaları taşıdı. Che bütün bu unvanların ve makamların kendisine halkı tarafından hizmetlerinin karşılığı olarak verildiğinin de farkındaydı. Kendini halkına karşı borçlu olarak görmenin yarattığı doğal davranışlardı bunlar.

Hiç kimse de garipsemedi. Che zaten sıradan bir insandı. Bakan olduğu zaman bile. Bu sıradanlığa uygun biçimde davranmanın dışında birşey yapmıyordu. Sıradanlık, halkın içinde erime O’nun karakterinde olan şeylerdi zaten.

Che’yi Che yapan başarılı bir devrimin yöneticisi ve uygulayıcısı olmasının ötesinde; tam da bu evrensel bilincin Che’ye dayatmış olduğu sorumlulukları eksiksiz bir biçimde uygulaması oldu.

Kendisi bu bilinçle hareket ederken, ortaya koyduğu söylevlerle de bu fikrin örgütleyicisi oldu. Vietnam’da Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı değerlendirirken, Vietnam halkının acılarını bir Vietnamlı kadar hissetmeyenleri vicdansızlıkla suçladı.

“Bugün dünyanın tüm ilerici güçlerinin Vietnam halkıyla dayanışması, Roma arenalarında gladyatörleri alkışlayan pleplerin acı ironisine benzemektedir. Sorun, saldırının kurbanına başarı dileklerini iletmek değil, onun kaderini paylaşmaktır. Zaferde ya da ölümde onunla olmaktır” diyordu Tricontinental toplantısında. Konuşmanın yapıldığı tarih 1965’ti ve Che bundan sonraki kişisel yönelimini deklere ediyordu.

3 Aralık 1965’de Ramon kod ismi ve Küba’dan 12 yoldaşıyla Bolivya’ya geçerken bu sözü yerine getirmiş olmanın verdiği büyük onuru taşıyordu üzerinde.

İrade, Cesaret, Fedakârlık

Artık Che yaşayan bir efsane haline geldi. Böylesine bir efsanevi karakterin temelinde elbette çok büyük bir devrimci irade, cesaret ve fedakârlık azmi vardı. Che, devrimci mücadeleyi her şeyin üzerinde tutuyordu. Bütünüyle içselleştirilmiş böylesine politik bir bilinç, devrimcinin yaşamındaki dönüşümleri ve kararları çok kısa bir sürece sığdırabilir.

Öylesine ki, Fidel’le Meksika’da tanıştıktan sadece iki saat sonra Granma’daki yoldaşlardan birisiydi artık. Bir çarpışmanın en kritik anında ilaç kutusunu bırakarak eline silah almış, doktorluğun yerine gerilla olmayı tercih edebilmişti. Fidel, Che’yi Latin devriminin en fedakâr ve gözüpek savaşçılarından biri olarak tanımlarken, Che’nin en kritik anlarda böylesine radikal kararlar alabildiğine vurgu yapıyordu.

Che’nin iradesi, en zor çarpışmalarda bile Che’nin düşmanın karşısına yıkılmaz bir kale olarak çıkmasını sağlamış, O’nu gerilla açısından tartışılmaz bir örnek haline getirmiştir. Che bütün bu gerilla sürecinde belalı bir astım hastalığıyla da boğuşmaktadır. Ancak en zor anlarda bile vücudunu kemiren bu hastalığa teslim olmamış ve yoluna devam edebilmiştir.

Che’nin iradesiyle cesareti ayrılmaz bir bütünlük oluşturur. Che her çarpışmada en önde savaşmış, bir komutan olarak savaşçılarına örnek olmuştur. O’nun cesareti devrimci bilinciyle kaynaşmıştır. Bu cesaret bir taraftan Küba ordusunu küçük bir gerilla birliğiyle bozguna uğratacağına Che’yi emin kılmaktadır. Aynı zamanda ardındaki gerillalara da büyük bir moral ve güven vermektedir.

Che bir kahraman haline gelmişken bile mütevazılığını terk etmemiştir. Günlüklerinde kendisini devrimin sıradan bir militanı olarak anlatır. Sürekli olarak yoldaşlarından bahseder, onları yüceltir. Kendisini hiçbir biçimde ortaya koymaz. Che’nin anlattıklarında yoldaşların kahramanlıkları en ince ayrıntılarına kadar anlatılır ve bu kahramanlıklar onu ortaya koyanlarla birlikte isim isim anılır. Örneğin Küba’daki yoldaşı Camillo’dan Küba Devrimi’nin en yiğit savaşçısı, en ileri militanı olarak bahseder. Daha nice arkadaşının isimlerini vererek, onların koydukları katkıyı anlatır. Ancak bütün bunları anlatırken kendisini hep dışarıda tutmuş, kendisi hakkındaki tüm değerlendirmeyi yoldaşlarına bırakmıştır.

Emperyalizme Karşı Topyekün Savaş

Che açısından Küba’da, daha sonra da Bolivya’da verilen gerilla mücadelesi kıtasal devrim hareketinin ancak bir parçası olduğu sürece anlamlıdır. Esas olan emperyalizmle cephe savaşı vererek onu yıpratmak ve dünya çapında verilen ortak mücadelelerle emperyalizmi tamamen ortadan kaldırmaktır.

Kıtasal devrim tezini ortaya koyarken bu düşünceyle hareket etmektedir. Bolivya’da gerilla mücadelesi verirken sürekli olarak Perulu gerillalarla haberleşmekte, Venezüella ve Brezilya gibi komşu ülkelerdeki devrimci hareketleri yakından takip etmektedir. Bolivya için bir değerlendirme yaparken Bolivya’nın Küba’nın coğrafi konumundan farklı olarak karadan sınırlarının bulunduğunu, Bolivya’daki devrimci hareket yükseldikçe Amerika’nın Bolivya’ya yönelik tecrit ve imha politikalarının artacağını söylemektedir. Yapılması gereken komşu ülkelerdeki devrimci hareketlerin sonuna kadar desteklenmesi ve emperyalizme karşı cephenin mümkün olduğunca genişletilmesidir.

Che, savunma mevzisi içinde kalmaya alışan bir devrimci hareketin eninde sonunda yenilmeye mahkum olduğunu görüyordu. Hem fiili olarak verdiği gerilla mücadelesiyle, hem de ürettiği politik yazılarla ezilen dünya uluslarını ellerine silah almaya çağıran tavrıyla buna öncülük etmiştir.

Che elbette böyle bir çağrı yaparken tarihin her döneminde olduğu gibi emperyalizmin elindeki silahların çok güçlü olduğunu vurgulayarak umutsuzluk aşılayan itirazlarla da karşılaşıyordu. Ancak Che açısından emperyalizmin elindeki silahların güçlü olduğunu belirlemek bir tespitin ötesine geçmiyordu. Che, her zaman için devrimcilerin ideolojik motivasyonuna vurgu yapmıştır. O’na göre çelikleşmiş bir irade, bu iredeyle birlikte oluşan bir bilinç ve uygun taktikler her zaman daha belirleyicidir. Vietnam için konuşurken Amerikan ordusunun moralini bozarak yenebileceklerini vurgulamıştır.

Moral bozmanın yöntemi ise bellidir. Askeri açıdan düşmanı sürekli bir kuşatma ve tedirginlik içinde tutabilmek.

Kaçınılmaz Bir Son: Savaş

Che’ye göre insanlığın, emperyalistlerin savaş tehdidiyle yaptıkları şantaja cevabı savaştan korkmamak olmalıdır. Halkın genel taktiği, çatışmanın olduğu her yerde çatışmanın içinde yer almak, sürekli ve kararlılıkla düşmana saldırmak olmalıdır.

Bir devrimci açısından savaşı ayrı bir olgu olarak ele almanın çok da fazla bir anlamı yoktur. Emperyalizm doğası gereği saldırgandır ve ezilen ulusları kendi istediği yörüngeye oturtabilmek ister. Devrimci ise gene doğası gereği bu saldırganlığa karşı koyar, bu onu devrimci yapan düşüncedir. Bu iki farklı kaygı süreç içerisinde çatışma noktasına gelecektir, bundan kaçış yoktur. Che’yi bir insan olarak cesaretli kılan ve ona güç veren de bu düşüncedir: Madem ki savaş olacak, benim belirlediğim yerde ve şekilde olsun. Che savaşın kaçınılmazlığının farkındadır.

Savaş, düşman onu nereye götürüyorsa oraya kadar götürülmelidir: onun evine, eğlence yerlerine; topyekün savaşa. Düşmana kışlalarının dışında ve hatta içinde bile rahat edebileceği bir an, barışçıl bir an bile bırakılmamalı; nerede bulunuyorsa ona saldırmalı, geçeceği her yerde ona kapana kısılmış bir hayvan hissi vermelidir. O zaman, onun morali bozulmaya başlayacak ve gittikçe daha fazla hayvanlaşacaktur. Bu ise çöküşün belirtileridir.

Ancak Che verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşmayacağının da bilincindedir ve verilecek bu cephe savaşının uzun vadeli olduğunu bilmektedir. Savaşın kaçınılmazlığı ve acımasızlığı üzerine özellikle vurgu yapar ve şöyle seslenir:

“Savaş gelip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye kendini kandırmasın ve kimse halkı, savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla, savaşa cesaretlendirmekle duraksamasın. Bu neredeyse tek zafer umududur.”

Kübalı 82 devrimcinin donanımlı ve Amerikan destekli bir orduya karşı kazandığı zaferin temelinde Che’nin kafasındaki bu bilinç vardır. Bu bilinç, O’nu savaşta daha da cesaretlendirir ve daha ileri bir cephede savaşmasına yardımcı olur. Bu savaşta yıkım vardır, ölüm vardır, gözyaşı ve kan vardır. Ancak teslimiyet durumunda bunların çok daha ağırı olacak ve halklara çok daha büyük bedeller ödetilecektir. Bu gerçekliği kavramak devrimcinin ilk bilinç sıçramasıdır. Che vicdanıyla bilincini bu kadar rahat bir biçimde birleştirebildiği için düşmana büyük bedeller ödetmiştir.

Bu durum Che açısından son derece normaldir, ortaya koyduğu fedakârlığı gene mütevazı bir biçimde ifade eder:

“İnsanlığın kaderi tehlikedeyse, bir insanın ya da bir halkın maruz kaldığı tehlikeler ya da özveriler ne ifade eder ki.”

Che: Bir Sıra Neferi

Che, bütün bunları söylerken ve yazarken bir sıra neferidir. Elinde silahıyla bu sözleri söylemektedir. Soyut bir teori değil, hayatı ve gerçeğin kendisini yaratmaktadır. Che açısından bu mücadelede en utanç verici durum korkak biri olarak arka saflarda yer almak ve ön cephede mücadele edememektir. Che’nin tüm varlığı emperyalizme en kısa yoldan ve en ağır biçimde nasıl zarar verilebileceği üzerine kuruludur.

Şiddet kullanma emperyalist haydutları ikna edebilecek en etkili silahtır, gerilla şiddet uygulayabilir; halkın emperyalizme karşı duyduğu kin ve nefreti örgütleyebilir. Gerilla vurucu güçtür, halkın asalaklardan hesap sormasıdır. Gerilla halkların tarihsel bir intikamıdır. Bu yüzden gerilla olmuştur. Gerilla olmaya karar verdikten sonra Latin Amerika halkları için yapılabilecek çok şey olduğuna karar vermiştir. Bu yüzden sorumluluk almıştır, üst düzey bir gerilla olmuştur. Uzlaşmayacağı tek konu elde silahla savaşmaktır. Onu da fiziksel varlığı sona erene kadar devam ettirmiş, ele geçirilmeden önce sonuna kadar silahlı çatışmayı devam ettirmiştir.

Che’nin öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Ama aradan geçen yıllar Che efsanesini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Che bugün dünyanın dört bir yanında emperyalizme karşı savaşan devrimcileri birleştiren en önemli isim. Che’nin emperyalizmle savaş daveti öylesine güçlü bir davet ki, dünyanın en ücra köşelerindeki insanlar bile bu çağrıya yanıt verebiliyorlar.

Che’nin katledilişinin ardından bu kadar sene geçmesine rağmen hâlâ unutulmamıştır; çünkü Che’yi yaratan koşullar hâlâ aynıdır. Emperyalizm bugün de dünya çapında saldırmaya devam etmektedir.

Che tam anlamıyla bir ezilen dünya gerçeğidir. Yaşamındaki canlıklıkla, hareketle ve bilinciyle ezilen dünyanın gerçeğidir. Ölüsündeki işkence, horlanma, emperyalistlerin nefreti ama tavizsizlikle ezilen dünyanın gerçeği!

Che’nin fiziki varlığını ortadan kaldıran emperyalizm tüm ezilenlere ve yoksullara Che’nin gözü açık cesediyle korkutucu bir mesaj vermektedir.

Hayatı boyunca emperyalizmle bir an olsun uzlaşmadan ona karşı savaşan, Küba’da başlayıp Kongo ve Bolivya’ya uzanan bir anti-emperyalist direniş geleneğinin tekrar canlandırılması, Che’nin tekrar bayraklaştırılması hem bizlerin Che’nin mücadelesine hem de tarihe karşı sorumluluğumuzdur.

Emperyalizm var olduğu sürece devrimcilere rahat etme hakkı yoktur. Che’yi hatırlamak bugün de devrimciyle emperyalist haydut arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi kavramakla mümkündür.

Emperyalizme karşı direniş günümüzün en büyük gerçekliğidir ve Che bu gerçekliğin temsilcisidir. Che’nin Kübası hâlâ emperyalizme karşı direniyorken, Chavez’den Morales’e Amerikan emperyalizmine karşı birçok yerde kafa tutuluyorken devrimcilerin görevi Che’nin tamamlanmamış kıtasal devrimini dünya çapına taşımak ve hiç durup dinlenmeksizin emperyalizmle sonuna kadar savaşmaktır.

(Erkan Karaarslan, TÜRKSOLU, sayı 117, 2 Ekim 2006)

 

Okunma 143455 defa
Bu kategoriden diğerleri: Fidel CASTRO - Che gibi olsunlar! »

1612 yorum

 • Yorum Linki michael kors outlet Cumartesi, 17 Kasım 2018 22:17 yazan michael kors outlet

  I intended to post you one little bit of note in order to say thank you again about the extraordinary ideas you've documented on this website. It's quite unbelievably open-handed of you to supply without restraint all that a number of people could have made available for an e-book to help with making some dough for themselves, especially now that you could have tried it if you considered necessary. These advice in addition acted to become good way to know that most people have similar zeal like mine to know the truth a little more related to this issue. I think there are thousands of more pleasurable moments ahead for those who look into your blog.

 • Yorum Linki nike flyknit Cumartesi, 17 Kasım 2018 12:53 yazan nike flyknit

  I have to show some thanks to this writer just for bailing me out of this particular trouble. Because of surfing around throughout the internet and meeting techniques that were not pleasant, I assumed my life was over. Existing without the strategies to the difficulties you've fixed by means of your site is a serious case, and ones that might have in a negative way affected my career if I hadn't noticed your blog. Your own talents and kindness in dealing with a lot of stuff was precious. I don't know what I would've done if I had not encountered such a step like this. I can at this point look forward to my future. Thank you very much for this professional and results-oriented help. I won't be reluctant to recommend your web blog to anyone who should receive direction on this subject matter.

 • Yorum Linki hermes bag Cumartesi, 17 Kasım 2018 02:18 yazan hermes bag

  I and my guys have already been checking out the good solutions found on your website and then got an awful feeling I never thanked the website owner for those strategies. Most of the people are actually as a consequence excited to see all of them and have in reality been taking advantage of these things. Appreciation for really being very accommodating and also for obtaining such superior useful guides most people are really eager to know about. Our own honest apologies for not saying thanks to sooner.

 • Yorum Linki adidas nmd Cumartesi, 17 Kasım 2018 01:18 yazan adidas nmd

  I truly wanted to write down a small remark to say thanks to you for all the pleasant tips you are giving out on this site. My prolonged internet research has now been compensated with excellent facts to go over with my close friends. I would suppose that most of us visitors are quite fortunate to exist in a fabulous place with many perfect professionals with helpful hints. I feel really happy to have seen your webpage and look forward to really more entertaining moments reading here. Thanks a lot again for everything.

 • Yorum Linki harden shoes Cuma, 16 Kasım 2018 18:44 yazan harden shoes

  My spouse and i got really cheerful Albert managed to conclude his web research through your ideas he had using your site. It's not at all simplistic to simply possibly be giving for free tips and tricks others have been making money from. And we fully understand we have got the writer to thank for that. The main illustrations you've made, the easy web site menu, the relationships your site help to foster - it's got everything fantastic, and it's assisting our son and us understand the issue is fun, which is extremely vital. Thanks for the whole lot!

 • Yorum Linki vapormax Perşembe, 15 Kasım 2018 22:14 yazan vapormax

  My husband and i have been so comfortable when Louis managed to complete his studies by way of the ideas he made from your very own site. It's not at all simplistic to just happen to be offering information which people could have been making money from. So we already know we have the website owner to appreciate for that. The most important explanations you have made, the easy website menu, the friendships you can help to engender - it's everything remarkable, and it's helping our son in addition to our family consider that the situation is pleasurable, which is unbelievably fundamental. Thanks for all!

 • Yorum Linki nike lebron 15 Perşembe, 15 Kasım 2018 10:59 yazan nike lebron 15

  I together with my buddies have already been digesting the nice helpful hints found on your web page while unexpectedly got an awful feeling I never expressed respect to the website owner for those secrets. All of the guys became happy to learn them and now have actually been enjoying these things. Thanks for being simply accommodating and for having certain fantastic ideas most people are really desperate to know about. My honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 • Yorum Linki chrome hearts Çarşamba, 14 Kasım 2018 23:44 yazan chrome hearts

  I definitely wanted to jot down a small comment to be able to appreciate you for these great guidelines you are giving out at this website. My time intensive internet look up has at the end of the day been honored with extremely good ideas to share with my partners. I 'd express that many of us website visitors are truly blessed to exist in a good community with so many awesome people with helpful points. I feel somewhat lucky to have come across the weblog and look forward to many more thrilling minutes reading here. Thanks again for all the details.

 • Yorum Linki Ramon Çarşamba, 14 Kasım 2018 16:43 yazan Ramon

  An impressive share! I've just forwarded this onto a colleague who had
  been doing a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I
  found it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your web page.

 • Yorum Linki yeezy boost 350 v2 Çarşamba, 14 Kasım 2018 15:26 yazan yeezy boost 350 v2

  I together with my guys have already been looking at the good information and facts found on the website and unexpectedly got an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. These women became so stimulated to study them and have sincerely been tapping into them. Many thanks for actually being simply helpful and for finding this kind of very good subject areas millions of individuals are really desperate to know about. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.