Che Üzerine Yazılar

Che Üzerine Yazılar (22)

Cuma, 29 Kasım 2013 08:27

Che Guevara Üzerine

Yazan

Devrimci,Doktor,Şair,Ekonomist Che Guevara aramızdan ayrılalı,dünya halkları için silah kuşanmayı bırakalı tam tamına 42 yıl oldu. 39 yıllık kısacık yaşamının en verimli yıllarını sömürüye,zulme,eşitsizliğe ve adaletsizliğe başkaldırarak geçirdi. ancak aynı kişi Kapitalizm tarafından bir meta haline getirildi ve Che Guevara artık 'markalaştırıldı'. yaşamını Kapitalizme karşı durmakla geçiren birinin, Kapitalizmin metası haline getirilmesi oldukça ironik bir durum. 

Salı, 19 Kasım 2013 20:55

Akay Aktaş - EL CHE

Yazan

Ernesto Che Guevera’nın 44.ölüm yıldönümü. Che, 8 Ekim 1967’de Bolivya’nın ormanlık

bölgesinde yaralı olarak yakalandı, aynı gün götürüldüğü bir köy okulunda “Bize onun canlısı

gerekmez” talimatı üzerine öldürüldü, cesedi yarı çıplak bir halde günlerce teşhir edildi, sonra

Bize onun canlısı parça parça edilerek parçalar değişik yerlere gömüldü.

Ernesto, çocukluğundan beri astım hastası Arjantinli bir tıp öğrencisidir. Yaradılışı gereği

yerinde durmaz, hareketli bir gençtir; böyle olduğu için kendisine “disiplinsiz, ele avuca

sığmaz” anlamında “guevera” lakabı takılmıştır. Öğrenimini tamamlamadan edindikleri

külüstür bir motosikletle arkadaşıyla birlikte Latin Amerika’yı dolaşırlar. Kıta halklarının

kendi halkı gibi kötü koşullarında yaşadıklarını gözlemler. Che, döndüğünde artık

kendisine “Latin Amerikalıyım” diyecektir.

Che, okulu bitirip doktor olur. Evlenir, bir kızı olur. Ancak o, bu hayatı sürdüremeyecektir.

Bir daha dönmemek üzere Arjantin’den ayrılır.

Meksika’da bulunduğu süre önemli bir değişim geçirir; Lenin’i, Mao’yu, Stalin’i, en çok da

Marks’ı okur. O bilimsel bir sosyalisttir, artık. O ara Küba’dan sürgün edilen Fidel Kastro ile

tanışır; onunla Küba’da Baptista rejimini nasıl devirecekleri konusunda günler geceler boyu

planlar yaparlar.

Bir süre sonra Che ve Fidel 80 arkadaşı ile birlikte köhne bir tekneyle denize açılırlar,

meşakkatli ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Küba’ya ayak basarlar. Baptista’nın

askerleri kendilerini beklemektedir. Daha ilk çatışmada 20 arkadaşı kaybedince, Küba’nın

doğusundaki yüksek rakımlı Sierra dağlarına çekilirler. Che için gerilla hayatı başlamıştır.

Astımı azdığı halde kampın yönetimini üstlenir. Silah atölyesi kurulur; bazuka vb gibi silahlar

üretilmeye başlanır. Fırın, yemekhane, okul önceliklidir. Che, burada kendilerine katılan

yoksul köylülere okuma yazma öğretir, onları sosyalist öğretiyle tanıştırır. Kısa sürede

önemli gelişme kaydeder. Kastro, ona ‘kumandan’ rütbesi verir. Che,bundan sonra Küba’nın

ilk ve tek ‘kumandan’ı olarak kalacaktır ve nişan olarak beresine taktığı kızıl yıldız bundan

böyle dünya devrimcilerinin nezdinde simgeleşecektir.

Gerilla güçleri beklenmedik bir anda Baptista rejimini yıkar ve sosyalist Küba’nını inşasına

başlarlar. Zor bir süreçten geçen ülkede en çetin yükümlülükleri üstlenen Che, petrolü

millileştirir, toprak ağalarının topraklarını topraksız köylülere dağıtır, şeker kamışı üretimini

yaygınlaştırır, okulların açılmasına büyük önem verir. Her çetin problemi çözmeye

koşması fıkralara konu olur. Bir fıkraya göre, ülkeyi ziyaret eden bir ekonomi bakanı,

Che’ye “Hazineden sorumlu olduğunuza göre iyi bir ekonomist olmalısınız” deyince şu

karşılığı alır: “Hayır, iyi bir komünistim.”

Che, bu en yüksek görevleri sürdürürken giyimiyle, yaşam tarzıyla halktan kendini ayırmaz;

tezgah başında iplik işler; şeker kamışı tarlasında bağ taşır; okulda kara tahtanın başındadır.

Ona göre sosyalizmin düşmanı, ahtapota benzettiği kapitalizmle birlikte, üretime katılmayıp

yukarıdan emirler veren, halktan ayrıcalıklı bir yaşam sürdüren bürokrasidir.

Che bu arada dünyayı dolaşır; Kruşçef’le, Mao’yla, Gandi’yle tanışır. Bu gezilerin birinde

Cezayir’de yaptığı bir konuşmada, üçüncü dünya ülkelerinin kalkınmasına önem verilmesi;

sosyalist ülkelerin bu ülkelere yardım etmesi gerektiğini söylemesi hoşnutsuzluk yaratır; her

demeci Küba basınında yer aldığı halde bu konuşmasına yer verilmez. Küba’ya dönüşünde

Fidel Kastro ile 40 saati bulan bir buluşması olur. Bu konuşmadan sonra Che, kıtanın orta

yerindeki Bolivya’ya gider. Amacı, bir taraftan sürmekte olan Vietnam savaşına destek

sağlamak, diğer taraftan Latin Amerika ülkelerindeki militan mücadeleleri birleştirmektir.

Che yenilmedi, tersine dünya sosyalizm tarihine-bugünün sosyalizmin bazı ülkelerde

çöküşünü de içeren-yol gösteren tecrübeler kattı. Özellikle gençlere düşen görev, Che’yi

simgesel özelliklerinden sıyırıp, O’nun yaşamıyla bir tuttuğu devrimci mücadeleyi gereği gibi

öğrenip değerlendirmektir.

Cumartesi, 02 Kasım 2013 16:42

Jashua Hammer - Devrimcinin Geri Dönüşü

Yazan

Aşağıdaki çeviri, Newsweek Dergisi'nin 21 Temmuz 1997 tarihli sayısında yayınlanan, Roma'dan Rod Nordland, Vallegranda'den Jashua Hammer tarafından yazılan yazılardan özetlenmiştir.

Komutan Che ile ilgili olarak dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde ve değişik siyasal görüşlere sahip insanlar tarafından yazılan yazılar içerisinde, devrimin ve devrimcilerin bile kapitalizmin çıkar ve kar hesapları yönünde nasıl kullanıldığını betimlemek açısından çarpıcı bilgiler içermektedir. Yazının en önemli cümlesi, dönemimizin tanımlanması ile ilgili olan son cümledir: "Bunlar, eski bir sosyalistin destanının, çok sansasyonel bir ticari meta olabildiği günlerdir."

Görevlerin en kutsalı

Che, ölüme giderken Fidel’e yazdığı son mektubunda, tüm devrimcilere yapmaları gerekeni çok açık bir şekilde belirtmişti: “Görevlerin en kutsalı olan nerede olursa olsun emperyalizme karşı mücadele etme görevi.” Che, 1967 yılının 8 Ekim’inde şehit edildiğinde bu kutsal görevi yerine getirmeye çalışıyordu.

Che bütün gerilla yaşamı boyunca gündelik gözlemlerini bir günlüğe not etme alışkanlığını sürdürmüştü.

Sarp ve engebeli yollarda, nemli ormanlarda yapılan uzun yürüyüşlerden sonra sırt çantalarının, silahlarının ve diğer gereçlerinin ağırlığı altında ezilen savaşçılar, dinlenmek için mola verdiklerinde ya da yorgun bir günün sonunda kamp kurduklarında, Che’nin -daha ilk anlardan başlayarak Kübalılar ona bu adı vermişlerdi sevecenlikle- küçük bir cep defterini çıkardığı ve bir doktorunkini andıran okunaksız yazısıyla gözlemlerini not ettiği görülebilirdi. Bu notlarından saklayabildiklerinin yardımıyla daha sonraları, Küba’daki devrimci savaşla ilgili, hayranlık veren tarihsel anılarını yazmıştı; devrimci, eğitsel ve insancıl bir içeriğe sahipti bu anılar.

Cumartesi, 02 Kasım 2013 16:39

Fidel CASTRO - Che gibi olsunlar!

Yazan

Çarpışırken ölen gerilla savaşçısının ölümü karşısında emperyalistler zafer şarkıları söylüyorlar; böylesine olağanüstü bir eylem adamını ortadan kaldırmalarını mümkün kılan tarih karşısında emperyalistler zafer şarkıları söylüyorlar. Ama emperyalistler, eylem adamı olma özelliğinin bu savaşçı kişiliğinin sayısız özelliklerinden yalnızca bir tanesi olduğunu ihtimal bilmiyorlar ya da bilmez görünüyorlar. Ve acıdan söz açıldığında bir eylem adamının kaybı kadar, bir ustanın kaybına da yakınıyoruz, böylesi bir zekânın kaybına yakınıyoruz, eşsiz bir insani duyarlılığın kaybına da yakınıyoruz. Öldüğünde ancak 39 yaşında olmasından büyük üzüntü duyuyoruz, kaybettiğimiz durmadan büyüyen bu de- neyin, bu zekanın değerli ürünlerini düşündüğümüzde büyük üzüntü duyuyoruz.

Cumartesi, 02 Kasım 2013 16:37

Erkan Karaarslan - Che: Bir Sıra Neferi

Yazan

Che, Mazeret Aramayanların Komutanıdır

Che için emperyalizme karşı savaş doğal hayatın yoksullar açısından bir gereği ve kaçınılmaz sonucudur. Che bu zorunluluğu kavramıştır. Ve elbette bu savaş her zaman çok güçlü silahlarla yapılmayabilir. Ancak bu durum hiçbir zaman bir mazeret değildir. Bir devrimci açısından değerlendirilebilecek tek kriter bir devrimcinin tek başına kalsa da, elinde hiçbir silahı olmasa da emperyalizme karşı sonun kadar savaşması ve nihayetinde bir devrimci olarak fiziksel varlığının ortadan kalkmasıdır.

Sayfa 2 / 2